μTrace for Cortex™-M

A low-cost debugger for the Cortex-M family are available from Lauterbach. Due to the high market penetration of Cortex-M processors an all-in-one solution has been developed, that will provide the following features:

μTrace Characteristics

 • Support for more than 1000 different Cortex-M processors
 • USB 3 interface to the host computer
 • Standard JTAG, Serial Wire Debug, and cJTAG
 • 256 MByte trace memory
 • 34-pin half-size connector for target hardware and adapters for a wide variety of other connectors
 • Voltage range 0.3V to 3.3V, 5V tolerance

Debug Features

 • C/C++ debugging
 • Simple and complex breakpoints
 • Read and write memory during program runs
 • Flash programming
 • OS-aware debugging
 • Multicore debugging of two or more Cortex-M cores

Trace Features

 • 4-bit ETMv3 in Continuous mode
 • ITM over TPIU and Serial Wire Output
 • Multicore tracing
 • Streaming trace information to the host computer for long-term tracing, streaming rate up to 100 MByte/s
 • Analysis of task and function runtimes
 • Code coverage analysis
 • Trace evaluation even during recording
 • Energy measurement using TRACE32 Analog Probe

As with all Lauterbach products, μTrace is controlled by the TRACE32 PowerView GUI.

Klar til at bestille? Eller bare til at høre mere?

Giv os et ring på 44 52 16 50, eller udfyld felterne, så ringer vi til dig!